» Blog

Thyraxx

Voorkant ontwerper ontwikkelaar | Frontend Designer Developer

October 2252 2014 Gepost door:

Eén van mijn specialisaties is frontend ontwikkleaar. Hierbij werk ik aan de visuele voorkant van een website waarbij ik rekening houd met ontwerp/concept, interactie tussen de voorkant en de achterkant, interactie met de bezoeker, eenheid, de webstandaarden, opmaak en natuurlijk de inhoud van websites/pagina’s.

Ik maak eerst de vertaling van een ontwerp, dat meestal in Photoshop is gemaakt en/of voorbewerkt en aangeleverd is, naar een technisch, functioneel modelontwerp. Dit om inzicht te krijgen in welke functionele compomenten er nodig zijn voor de opbouw van de website/pagina. Dit heet ook  wel Client Requirements (CR), hierin worden alle voorwaarden en eisen opgenomen en vertaald naar de technische kant. Als dat allemaal duidelijk is en goedgekeurd door de projectleider/klant dan kan het ontwerp omgezet worden in html-pagina’s zodat er een eerste impressie ontstaat. Soms moeten er nog correcties of veranderingen uitgevoerd worden, maar eenmaal klaar dan wordt het in sjablonen omgezet.

Deze sjablonen worden dan, in samenwerking/samenspraak met een backend engineer/developer aan een database gekoppeld. En als dat nodig is dan worden de sjablonen in een content management systeem [CMS] gezet voor het beheer van de website/pagina.

De programmeertaal die een frontend engineer gebruikt bestaat in de basis uit (X)HTML. Voor de opmaak van de pagina gebruik je style sheets (CSS). JavaScript gebruik je voor de verdere verwerking van interactie met de bezoeker/gebruiker en AJAX voor interactie met de database en de bezoeker.

Tegenwoordig worden er ook allerlei Libraries, Frameworks gebruikt om het programeren makkelijker te maken voor de ontwikkelaar waardoor het allemaal wat sneller gaat. Backbase, Jquery, Mootools, Ruby on Rails is maar een greep uit de verschillende mogelijkheden.

De frontend engineer moet tegenwoordig ook verstand hebben van een stukje backend om de samenwerking/samenspraak soepel te laten verlopen. Door bijvoorbeeld meer van de backend programmeertaal te kennen, in mijn geval is dat PHP, en meer over database mogelijkheden(Mysql). Verder zorg je ervoor dat de website gevuld word met de juiste tekst, beeld en soms geluid voor de eerste demo voor de klant. Dit kan aangeleverd materiaal zijn van derden of materiaal dat wij via onze eigen grafisch ontwerper laten maken en goedkeuren door de klant. En als het wat meer geanimeerd moet zijn dan wordt de Flash Designer ingeschakeld. Zo heb je voor elk onderdeel een bepaalde specialisatie.

Frontend engineer is een specialisatie die een voortvloeit uit de professionalisering van webdesign. Dit om een scheiding te kunnen maken tussen de techniek en het creatieve gedeelte van website-ontwikkeling.

Artikel geschreven door: Thyraxx | Geen commentaar »

A Web Project Manager Rockstar

October 2247 2014 Gepost door:

Ik heb in mijn carriere als ontwerper/ontwikkelaar met vele PM’ers gewerkt.
Sommige waren gewoon tijdverspilling, sommige hebben totaal geen indruk op me gemaakt en waren sommigen die mij gewoon kwaad hebben gemaakt.
En voor de weinigen die wel impact op mij hebben gemaakt moet ik zeggen dat ze net Rocksterren zijn want zonder hen had ik de vele drukke projecten waaraan ik heb meegewerkt niet af kunnen krijgen.
En nu wil ik mijn ervaring met jullie als lezers delen…
Vele mensen zien niet de waarde en invulling die een PM’er geeft aan een project/ondereneming.
Ze denken dat ze gewoon ervaren ontwerpers/ontwikkelaars zijn net als de rest op een afdeling en dat ze alleen maar bedoeld zijn voor kleine projecten, al hebben ze soms gelijk.
Als je een afdeling heb waar minder dan 3 man aan een project moeten werken, dat een maand aan man-uren heeft van ontwerp tot implementatie, dan heb je geen PM’er nodig tenzij hij ook ingezet word als meewerkend lid van het project.

Wat hoort een PM’er eigenlijk wel te doen?

• Alles te weten van het project tot in de hoogste niveaus.
• Iedereen te kennen die met het project te maken heeft, van cliënt tot de beheerder van server-park.
• Teams ten alle tijde te motiveren, ondersteunen, begeleiden, enthousisast houden voor het project, al betekent dit soms niet de hele waarheid te vertellen.
• Alle stress, onnodige problemen van de productieafdeling weg te houden.
• Altijd alle fouten, errors, bugs, vertragingen of wat voor probleem dan ook op zich te nemen tijdens het verloop van het project als dit nodig is om het team te beschermen.

En wat hoort een PM’er niet te doen?

• Niet alle details te weten van een project tenzij zij zelf mee ontwikkelen aan het project.
• Niet constant een vergadering, overleg te voeren met het team
• Ze zijn niet degene die alle voorwaarden en regels maken en bepalen

Team op gelijke

Als je met een hele grote project te maken hebt, dan krijg je een team dat een aantal maanden met elkaar moet werken aan dit project.
Dit betekent dat je een aantal leden zal hebben binnen het team die wel of niet met elkaar kunnen opschieten.
En als er al een vooroordeel heerst over elkaar dan zal het bij komende deadlines en de vele stress op het team alleen maar versterken waardoor de samenwerking alleen maar wordt bemoeilijkt.

Daarom is het van belang dat de PM’er de leden allemaal op gelijke niveau houdt.
Ze beter leert kennen door op een wat persoonlijke niveau interesse te tonen in hun achterliggende verhalen.
Het is zo makkelijk namelijk om boos te worden op die andere “Developer” dan op de achterliggende persoon.

Ticket Tracker

Waar er gewerkt word, worden er fouten gemaakt.
Dat is overal zo en er is geen uitzondering in de webwereld waar we natuurlijk te maken hebben met veel bugs en errors.
Een ticket tracker zorgt ervoor dat alle binnenkomende bugs en errors en zaken die niet goed werken geregistreerd worden zodat het team een overzicht heeft van wat er allemaal nog hersteld, verbeterd, veranderd, vervangen of verwijderd moet worden.

Als je een 100-tal issues gaat uploaden dan wordt het voor het team heel moeilijk om gestelde doelen te halen en is de TT op dat moment gewoon nutteloos en heeft niemand er wat aan. Daarom moet een PM’er de TT goed bijhouden en ervoor zorgen dat er per ticket per teamlid naar vermogen wordt toegewezen. En geef hem ook een tijdlijn van minimaal twee weken. Zo zorg je ervoor als PM’er dat de teamleden gefocused blijven op waar ze mee bezig zijn en dat ze het gevoel krijgen dat ze het doel bereiken.
Hoe minder tickets ze op hun naam hebben staan hoe beter ze die tickets kunnen onthouden tijdens teamoverleg. Denk niet te licht over Ticket Management, want hiermee staat of valt een project als de deadline heel krap is.

Teambescherming

Klanten/Opdrachtgevers zijn vaak overenthousiast. Of soms helemaal vervelend of willen gewoon teveel dat gewoon op dat moment niet mogelijk is.
Als PM’er moet je je teamleden hiervoor behoeden en in bescherming nemen.
Als de klant/opdrachtgever financiële problemen heeft, dan is dat niet het probleem van het team.
Stress moet weggehouden worden van de stress van de klant/opdrachtgever omdat dat meestal irrelevante zaken zijn die niks met het project te maken hebben.
Laat ze zich alleen maar bezighouden met zaken waar ze wat aan kunnen doen en niet met zaken waar zij totaal geen invloed op hebben.

Een team leiden, niet commanderen

Een PM’er mag wel de leiding en verantwoording hebben van een project van een klant/opdrachtgever maar dat betekent niet dat hij de de baas is. Als PM’er moet je niet druk maken over leden van het team die te laat komen, een te lange pauze nemen of de verkeerde technieken gebruiken maar dat overlaten aan de verantwoordelijk persoon die daar over gaat. Hij moet zich meer druk maken over het succes van het project en zorgen dat de doelen gehaald worden.
PM’ers zijn ook gewoon een teamspeler en als zij het moeilijk hebben dan moeten zij het ook moellijk hebben, als zij weer is een late werkdag met overuren moeten maken om de deadline te halen dan moet de PM’er dat ook hebben. Vanaf huis kan je een team leiden maar dat wil niet zeggen dat je meerdere privileges hebt boven de rest van de teamleden terwijl zij nog op kantoor zitten te ploegen. Misschien ben jij op dat moment blij maar het helpt de succes van het project niet.
Er loopt een heel dun lijntje tussen geïnteresseerd zijn in een teamlid en een irritante vervelende PM’er zijn die constant elke 15 min. komt controleren of het allemaal goed gaat met je. Dit zorgt alleen maar ervoor dat de leden met elkaar meer tijd gaan gebruiken om over je te klagen.

Projectmanagement is moeilijk

Momenteel vind ik projectmanagemet één van de moeilijkste banen binnen de webwereld. Je moet je heel goed realiseren dat je tegen stress moet kunnen, constant 24/7 paraat moet zijn, balans moet houden tussen de interne politiek en de politiek van de klant/opdrachtgever, goed kunnen organiseren, communicatief vaardig zijn, bijhouden van budget en man-uren en dan nog eens goed met mensen moet kunnen omgaan. En dan hebben we het nog niet over het bijhouden van je kennis en ervaring en nog nieuwe talenten ontdekken. Ik ben nu zelf PM’er bij een aantal projecten en begrijp nu wat het is om als team te werken. We willen gewoon met zijn allen een project tot een succes brengen, niks meer en niks minder.

Artikel geschreven door: Thyraxx | Geen commentaar »

Sprookje van Thyraxx

October 1732 2014 Gepost door:

Er was eens… een mooie dame met lange haren. Ze had een schitterend bedrijf met veel pracht en praal; een leuke onderneming om te zien en als klant te beleven.
Vele klanten kwamen er graag en kochten en kochten, telkens weer.
Onze dame had het helemaal naar haar zin en kon haar hele passie inzetten in haar kleine organisatie.
Ze werkte hard en was vol motivatie en energie om het tot een succes te maken.
Iedereen die het maar wilde horen, liet ze weten hoe goed haar bedrijf was door het bijna van de daken te schreeuwen.
Maar op een gegeven moment liep het niet meer zo goed als zij het graag zou willlen. Ze kon er niet de vinger op leggen wat er mis was.
Ze sprak vele mensen in haar omgeving aan over haar probleem en liet zich soms door hen adviseren, begeleiden en inspireren.
Maar het hielp toch niet voldoende om weer op hetzelfde peil te komen als voorheen.
Zelfs op de markt staan en schreeuwen naar het publiek om maar te komen kopen, hielp ook niet.
Haar meerwaarde werd minder goed herkend of gewaardeerd en dus ook niet meer gevraagd, waardoor het bedrijf langzaam achteruit begon te gaan.
Er waren nog wel klanten, maar er zat geen groei meer in de klantenkring. Daardoor moest ze zelfs tot voorbij de verre horizon zoeken naar nieuwe kopers.
Zelfs toen ze haar prijzen begon te verlagen hielp het niet.
Op een gegeven moment verdiende ze niet genoeg om voor haar dagelijks brood te zorgen en dit terwijl ze toch heel hard werkte om haar mooie bedrijfje draaiende te houden. Uit pure wanhoop begon ze zelfs maar diensten en producten gratis weg te geven om zo maar aan het werk te blijven.
Dit bedrijf was nu eenmaal haar kindje en dat liet ze niet in de steek – zoals iedere moeder dit zal beamen…

Artikel geschreven door: Thyraxx | Geen commentaar »

Thyraxx is een organisatie die zich bezighoud met verschillende expertises, kennis en ervaringen, op gebied van verschillende vormen van concepten.
Van idee tot realisatie van uw concept kan er samen gestreeft worden naar de beste resultaten op het gebied van commmunicatie in al zijn vormen en facetten zowel creatief, technisch als strategisch.